Gekozen worden

Gekozen worden

In jouw sector ben je waarschijnlijk niet de enige speler. Waarom zouden klanten dan net voor jou kiezen en niet voor je concurrent? Het aanbieden van gratis content, je website uiterst gebruiksvriendelijk maken en je gebruiker sneller doen converteren kunnen hierbij het verschil maken.

Waarde bieden

Een van de doorslaggevende factoren die maakt dat klanten voor jouw kiezen is het bieden van waarde. Onder waarde verstaan we kennis die jij als expert gratis aanbiedt aan je klanten. Als SEO specialisten delen we bijvoorbeeld onze kennis via onze niche website ‘Winnen met zoekwoorden’. Dit o.a. in de vorm van gratis artikels, bijvoorbeeld over de nieuwste trends binnen het SEO landschap. Door deze informatie gratis te delen genereer je goodwill en vertrouwen bij je potentiële klanten. Dit zal er voor zorgen dat deze meer geneigd zullen zijn om voor jou te kiezen in plaats van je concurrenten.


Mailfunnel

Bovendien kan je voor het delen van deze gratis informatie ook een kleine wederdienst vragen. Zo kan je je waarde bijvoorbeeld verpakken in een PDF e-book / inspiratiegids en deze PDF per mail naar je gebruikers doorsturen. Op die manier kan je snel heel wat e-mailadressen verzamelen van gebruikers die geïnteresseerd zijn in de diensten of producten die je aanbiedt. Naast e-books kan je ook nog heel wat andere zaken weggeven. We denken dan bijvoorbeeld aan opnames van je online of offline cursussen, podcasts, checklists, stappenplannen, templates, case studies, scripts, FAQ’s… Vervolgens kan je dan een zogeheten e-mail of evergreen funnel opzetten. Deze funnel is een reeks e-mails die je naar je verzamelde contacten verstuurt, waarin je telkens een bepaald aspect van je bedrijf belicht, een tijdelijke korting aanbiedt of nog meer waardevolle informatie doorstuurt. Dit alles zorgt voor nog meer goodwill en vertrouwen, met als gevolg een hogere kans om van deze contacten betalende klanten te maken. Ook komen je contacten zo steeds weer in aanraking met je website, wat belangrijk is als je weet dat de aandachtspanne van iemand op het web korter is dan de aandachtspanne van een goudvis.


Optimaliseren voor conversie

De juiste elementen op de juiste plaats zetten is een tweede belangrijke doorslaggevende factor. In de online marketing community wordt hiervoor de term ‘usability’ gebruikt. Je maakt je website zo toegankelijk mogelijk en zorgt ervoor dat je gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden wanneer ze op je website rondsurfen. Op die manier kan je je gebruiker ook min of meer gaan sturen zodat ze de juiste stappen zetten en zo sneller overgaan tot conversie (bv. je opbellen, een offerte aanvragen,…)


Call to action - knoppen

Een laatste belangrijke factor zijn de zogenaamde ‘call to action’-knoppen. Deze knoppen roepen je gebruikers op om een bepaalde actie te ondernemen. Bij een slotenmaker kan dat bijvoorbeeld een oproep zijn om hem op te bellen, bij een verandabouwer zal er dan weer gevraagd worden om via een contactformulier een offerte aan te vragen en bij een zwembadbouwer kan je de gebruiker dan weer via een app een virtuele simulatie laten bouwen van zijn toekomstig zwembad. Een website kan pas werken wanneer deze doeltreffend en juist is opgebouwd.


Bij Diggle hebben we inzake dit alles al heel wat ervaring opgedaan. We helpen ondernemers met het uitbouwen van hun online marketing strategie, het uitschrijven van content, het opzetten van funnels en het produceren van educatief materiaal. Bij dit alles zorgen we er ook voor dat je de resultaten van deze acties makkelijk kan meten en evalueren.


Ontdek wat Diggle kan betekenen voor jouw onderneming!